Zaměřte se na hodnoty EBITDA

K maximalizaci hodnoty podniku by se měli vlastníci společností soustředit na vybudování úrovně, udržitelnosti a růstu příjmů. Základní premisou je mít společnost vždy v co nejlepší pozici tak, aby v okamžiku zahájení prodeje byly příjmy alespoň optimální a výhled výnosů byl příznivý.

Vlastník firmy by měl pracovat, popř. přimět ostatní, aby pracovali na těchto bodech:

Zvyšovat příjmy

 • Zvýšit prodej stávajících produktů/služeb stávajícím zákazníkům
 • Prodej stávajících produktů/služeb novým zákazníkům
 • Prodej stávajících produktů/služeb na nových trzích
 • Vývoj nových produktů/služeb stávajícím zákazníkům a novým zákazníkům
 • Zrušit ztrátové produkty/služby
 • Rozšířit prodejní kanály
 • V případě potřeby podpořit prodejní oddělení
 • Akvizice

Snižovat náklady

 • Snížení cen nákupů při zachování kvality
 • Zlepšit procesy
 • Investice do vyšší produktivity
 • Zvýšení efektivity
 • Reorganizace managementu
 • Kontrola údržby zařízení

Snížení provozních nákladů (absolutně nebo relativně)

 • Snížení osobních náklady na jednotku/produkt/službu
 • Snižování osobních nákladů na neproduktivních pozicích včetně managementu
 • Eliminovat provozně nenutné výdaje
 • Rozvíjet a implementovat nové podněty pro prodej/marketing
 • Větší využití internetu a sociálních médií
 • Vylepšit technologii pro zvýšení efektivity
 • Implementace systémů zlepšující fungování organizace
 • Zvážit investice do výzkumu a vývoje

Ostatní

 • Diverzifikovat zákaznickou základnu s cílem snížit riziko
 • Diverzifikovat produkty/služby s cílem snížit riziko
 • Diverzifikovat závislost na dodavatelích s cílem snížit riziko
 • Pracovat s interním i externím marketingem

Zásadní pro nejlepší prodej vaší společnosti je dobře odvedená práce na firmě za delší časové období – obvykle 5 let. To znamená kontinuální zvyšování příjmů, tedy i hodnoty EBITDA.

Násobek EBITDA je stejně dán trhem pro daný typ podnikání v době, kdy je nabízen k prodeji. Nejlepší strategií je proto práce na zvýšení EBITDA ještě dlouho před vlastním prodejem.