Hodnota firmy

Soustřeďte se na zvýšení hodnoty EBITDA a nikoliv na vývoj jejich násobků

Majitelé podniků a jejich poradci věnují velkou pozornost násobkům EBITDA u již zrealizovaných transakcí cizích podniků, které byly prodány a byla zveřejněna jejich tržní cena.

Každý vlastník se snaží dosáhnout maximální prodejní ceny svého podniku a pokouší se dohodnout co nejvyšší koeficient násobící nahospodařenou hodnotu EBITDA, který je obvyklý na trhu v závislosti na typu podnikání a daném čase, kdy se firma nabízí k prodeji.

Hodnota společnosti = (Očištěná EBITDA * Multiple) – skutečné dluhy

Aktuální Multiple (01/2020):

 • ODVĚTVÍ
 • Automobilový průmysl (díly)
 • Doprava (silniční)
 • Energetika (obnovitelné zdroje)
 • Maloobchod (všeobecně)
 • Potravinářství (výroba)
 • Strojírenství
 • Reklama
 • Služby – obchodní a zákaznické
 • Stavebnictví
 • Voda a odpady
 • Zdravotnictví (produkty)
 • EV/EBITDA
 •   7,26
 •   3,10
 • 12,82
 •   8,38
 • 15,23
 • 13,03
 • 11,81
 • 13,75
 •   9,24
 • 12,45
 • 19,99
Zdroj: damodaran.com

Očištěná EBITDA – úprava o jednorázové transakce, zejména:

 • Tržby z prodeje majetku
 • Různé transakční a bankovní poplatky
 • Pokuty, penále
 • Drobný hmotný majetek
 • Kurzové rozdíly týkající se hlavního předmětu podnikání – provozní činnosti (nikoliv finanční činnost)
 • Leasingové závazky
 • Skonta a bonusy

Násobky EBITDA jsou přímo závislé zejména na následujících faktorech:

 • Podmínky na akciovém trhu
 • Výše úrokových sazeb
 • Dostupnost zdrojů financování (cizí i vlastní)
 • Ekonomické podmínky na relevantních trzích
 • Podmínky v oboru podnikání
 • Aktuální zájem strategických kupců z konkurenčních podniků
 • Dostupnost investičních fondů zaměřených na podobné podniky
 • Vůle k nákupu od ostatních subjektů trhu
 • Úroveň mezd a ostatních podmínek v obchodovaném podniku

S výjimkou posledního uvedeného bodu jsou výše zmíněné faktory, které ovlivňují výši násobku EBITDA, neovlivnitelné majiteli, popř. vedením prodávaného podniku.