Podnikatel v životě potřebuje tři věci: Dobrého doktora, odpouštějícího kněze a chytrého hospodáře. S hospodařením vám pomůžeme a ostatní umíme doporučit.

Interim management
-
Krizový management pro malé a střední firmy

Dočasně nasazený management nebo manažer do organizace, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace.

Interim management je využíván hlavně v krizovém řízení organizací a v oblasti transformačních projektů.

Používá se při zavedení nových postupů a metod řízení, při integraci podniků po fúzi nebo při náhlém výpadku klíčového vedoucího pracovníka.

Poskytujeme služby v oblastech

Finance

Controlling

Human

Resources

Nákup

Prodej

Fáze

Krizoví manažeři přesně nevědí, co mohou na začátku své práce očekávat. Situace ve společnostech může být příliš odlišná, protože každá firma je unikátní a má svá specifika. Krizoví manažeři musí být schopni pružně se přizpůsobit problému a okolnostem. K úspěšnému řešení krize není univerzální postup – krizoví manažeři však procházejí klasickými fázemi, které jsou nezávislé na konkrétní situaci:

ANALÝZA

Prvním krokem je vždy získat co nejpřesnější obraz situace. Jde v zásadě o identifikaci krize, jejích příčin a následků a pochopení, které faktory hrají hlavní roli a které je třeba zohlednit v dalším postupu. Tato analýza tvoří základ pro celý další postup krizového manažera.

PLÁN

Se všemi nezbytnými informacemi o současném stavu a rozsahu krizové situace navrhujeme vhodná opatření a strategie. Výchozí otázky: Co můžeme udělat, abychom překonali krizi a vrátili se do normální situace? Zde musíme znát  ekonomické operace a procesů ve společnosti.

IMPLEMENTACE

Poté, co budou vybrány vhodné strategie, je dalším krokem jejich implementace a provedení těchto opatření. V závislosti na krizi to může nějakou dobu trvat, protože ke zlepšení situace jsou někdy nutné zásadní změny. 

KONTROLA

Nakonec je na čase prověřit a zkontrolovat, zda krizový management dokázal dosáhnout požadovaných cílů nebo zda existují další problémy, které je potřeba vyřešit. V takovém případě je nutné provést úpravu  nebo vyvinout další strategie.

Způsob maximalizace hodnoty firmy

Soustřeďte se na zvýšení hodnoty EBITDA a nikoliv na vývoj jejich násobků.

Zaměřte se na hodnoty EBITDA

K maximalizaci hodnoty podniku by se měli vlastníci společností soustředit na vybudování úrovně, udržitelnosti a růstu příjmů.

Zvažujete prodej Vaší společnosti?

Doporučujeme Vám stránky

Podnikatel v životě potřebuje tři věci: Dobrého doktora, odpouštějícího kněze a chytrého hospodáře.

S hospodařením vám pomůžeme a ostatní umíme doporučit.

S řízením firmy
Vám rádi pomůžeme

Kontaktujte nás přes níže uvedený odkaz